LABU BELIMBINGLabu air berbentuk Belimbing di gunakan pada zaman nenek moyong kita dulu kala untuk menyimpan air.

No comments:

Post a Comment